Ofte Stilte Spørsmål - Kroatia Yacht-registrering

Kan enhver statsborger søke om den kroatiske yachtregistreringen?

Siden Kroatia er medlem av EU, har EU-borgere rett til å registrere båtene sine i Kroatia. Imidlertid kan ikke-EU-borgere møte ytterligere krav og må kanskje få spesielle tillatelser eller visum.

Yachtregistreringsprosessen krever at yachteieren har en permanent bolig eller et kontor i Kroatia, og at yachten må overholde kroatiske sikkerhetsforskrifter og forsikringskrav. Yachten må være i samsvar med lovene i opprinnelseslandet og lovene i flaggstaten.

Hvilke papirer er nødvendig for å registrere yachten?

Følgende papirer er nødvendig for å registrere en båt i Kroatia:

 • Utfylt søknad.
 • Salgsbrev: Båtens merke, modell og identifikasjonsnummer skal være oppført på dette skjemaet, som må signeres av både kjøper og selger.
 • Bevis på eierskap, for eksempel et registreringsbevis fra et tidligere registreringsland eller en selgers attesterte erklæring som attesterer eierskapsoverføringen.
 • Eieren må fremvise personlig identifikasjonskort eller pass.
 • Tekniske poster, som inkluderer målesertifikat, CE-sertifikat og radiostasjonslisens.
 • En båtforsikring i god stand som i det minste dekker tredjepart
 • ansvar er nødvendig.

Kan jeg registrere meg i Kroatia som en kommersiell eller bareboat-charter?

Ja, det er mulig å registrere et kommersielt eller bareboat charterfartøy i Kroatia.

Godtar du papirarbeid på hvilket som helst språk?

I Kroatia er det offisielle språket for alle juridiske og offisielle dokumenter kroatisk. Derfor må alle dokumenter som sendes inn for registrering av et skip eller båt i det kroatiske skipsregisteret være på kroatisk. Vi kan også ordne oversettelsen for deg.

Hva er den estimerte tiden det vil ta før yachten min blir registrert i Kroatia?

Den foreløpige kan leveres innen 5-6 virkedager.

Hvordan ser registreringsdokumentet ut?

Registreringsdokumentet for et skip eller båt i det kroatiske skipsregisteret er vanligvis et registreringsbevis. Sertifikatet vil inneholde opplysninger som navn på skipet eller båten, eierens navn og kontaktinformasjon, fartøyets offisielle nummer, fartøyets dimensjoner og tonnasje, og fartøyets fremdrift og kraft.
Sertifikatet vil typisk ha det kroatiske våpenskjoldet på seg, og det vil bli utstedt av departementet for sjø, transport og infrastruktur. Sertifikatet vil være på kroatisk språk, og det kan også inneholde tilleggsinformasjon som fartøyets radiokallesignal, utløpsdatoen for registreringen og fartøyets IMO-nummer hvis det er aktuelt.

Hvor lenge er den kroatiske registreringen gyldig?

Registreringen av et skip eller båt i det kroatiske skipsregisteret er vanligvis gyldig i ett år fra utstedelsesdatoen. Eieren eller bemyndiget representant for fartøyet må fornye registreringen årlig ved å sende inn en fornyelsessøknad.

Er inspeksjon nødvendig?

For små fritidsfartøyer under 5m kan det hende at inspeksjonen ikke kreves som en del av registreringsprosessen, men eieren er fortsatt ansvarlig for å sikre at fartøyet er i samsvar med sikkerhets- og tekniske forskrifter i kroatiske lover og forskrifter.
Teknisk kontroll kreves for fartøy større enn 5 m kun for førstegangsregistrering og utføres ofte av havnekaptein for fartøy mindre enn 5 m hvert femte år.
For kommersielt registrerte båter i Kroatia kan det imidlertid kreves en inspeksjon som en del av registreringsprosessen for å sikre at fartøyet oppfyller sikkerhets- og tekniske krav i kroatiske lover og forskrifter.

Hvilket flagg trenger jeg for å flagge på yachten min når registreringen er fullført?

Når yachten din er registrert i Kroatia, vil du bli pålagt å føre det kroatiske flagget på fartøyet.

Hvilke båter kan registreres med kroatisk flagg?

Det er ingen spesifikt lengdekrav for at båter skal registreres i Kroatia. Alle båter, uansett lengde, kan registreres i det kroatiske skipsregisteret.
Båter bygget før 16. juni 2000 tillates imidlertid ikke registrert i fartøysregisteret, i henhold til det kroatiske skipsfartsregisteret, med mindre de bærer CE-merket og oppfyller alle andre betingelser. Alle båter, inkludert både personlige og forretningsmessige, omfattes av dette. Direktivet for fritidsfartøy (RCD) i EU, samt miljø- og sikkerhetsstandardene som er skissert i direktivet, overholdes av båter som bærer CE-samsvarsmerket.
Båter bygget før til 16. juni 2000, uten CE-samsvarsmerking, vil ikke være kvalifisert for et registreringsbevis som er gyldig og vil ikke tillates å operere i kroatiske farvann. Båter som ikke er registrert i det kroatiske skipsregisteret er heller ikke kvalifisert til å motta et MMSI eller delta i kommersiell aktivitet i landet.

Hjelper du med MMSI-lisensen?

Ja. For å søke om MMSI (Maritime Mobile Service Identity) i Kroatia, må du vanligvis oppgi følgende dokumenter:

 • Et utfylt søknadsskjema: Dette skjemaet kan vanligvis fås fra det kroatiske departementet for sjø, transport og infrastruktur eller fra autoriserte leverandører av radiokommunikasjonstjenester.
 • Bevis på eierskap: Dette kan være en salgsseddel, en kjøpekontrakt eller et registreringsbevis som beviser at du er den juridiske eieren av fartøyet.
 • Radiostasjonslisens: Hvis fartøyet ditt er utstyrt med en radiostasjon, må du oppgi en gyldig radiostasjonslisens som er utstedt av det kroatiske departementet for sjø, transport og infrastruktur.
 • Tekniske data for radiostasjonen: Dette bør inkludere informasjon som merke, modell og serienummer på radioutstyret, samt type antenne og dens plassering på fartøyet.
 • Sikkerhetsinspeksjonssertifikat: Hvis fartøyet ditt er større enn 15 meter langt, må du fremvise et gyldig sikkerhetsinspeksjonssertifikat som er utstedt av det kroatiske departementet for sjø, transport og infrastruktur.
 • Betaling av MMSI-avgift: Du må vanligvis betale et gebyr for å søke om MMSI i Kroatia. Størrelsen på gebyret kan variere avhengig av type og størrelse på fartøyet og hvor lenge MMSI er gyldig.

Hvilke betalingsmåter aksepteres?

Vi aksepterer alle betalingsmåter.

Hva slags lisens kreves for å seile?

I Kroatia kreves det seillisens for å drive et fartøy på sjøen eller på større innsjøer og elver. Hvilken lisens som kreves avhenger av størrelsen og typen fartøy du skal operere, samt farvannet du skal seile på.
For småbåter og vannscootere, som motorbåter og vannscootere, kreves en lisens kjent som «Kompetansebevis for drift av vannskuter».
For større fartøy, som yachter og kommersielle skip, kreves en annen type lisens kjent som "Sertifikat for kompetanse for skipsmannskap".

Hvordan kan eieren av en gyldig kroatisk registrering endres?

For å endre eierskapet til en båt registrert i Kroatia, må du sende inn følgende dokumenter til det kroatiske fraktregisteret:

 • Originalt tinglysingsattest: Dette dokumentet skal være signert av nåværende eier og ny eier, og skal inneholde dato for overføring av eierskap.
 • Salgsbrev: En skriftlig avtale mellom den nåværende eieren og den nye eieren som angir vilkårene og betingelsene for salget, inkludert kjøpesum, dato for overføring av eierskap og andre relevante detaljer.
 • Bevis på identitet: Både den nåværende eieren og den nye eieren må fremvise et gyldig ID-kort eller pass.
 • Adressebevis: Både den nåværende eieren og den nye eieren må fremlegge bevis på sin nåværende adresse, for eksempel en strømregning eller kontoutskrift.
 • Teknisk inspeksjonsrapport: Hvis båten er større enn 5m, må den nye eieren levere en fersk teknisk inspeksjonsrapport som bekrefter at båten er i god stand.
 • Betaling av gebyrer: Gebyrer for eierskifte må betales til det kroatiske fraktregisteret.
 • Dersom den nye eieren er et selskap, vil det også kreves dokumenter som bekrefter selskapets registrering og status.

Hvordan kan jeg kansellere den nåværende kroatiske registreringen?

For å kansellere den gjeldende kroatiske registreringen av en båt, må du sende inn en skriftlig forespørsel til det kroatiske fraktregisteret. Forespørselen bør inneholde følgende informasjon:

 • Navn og registreringsnummer på båten.
 • Årsaken til å kansellere registreringen.
 • Navnet og kontaktinformasjonen til personen som sender forespørselen.
Når forespørselen er mottatt og behandlet, vil det kroatiske fraktregisteret utstede et kanselleringssertifikat, som må returneres til registerkontoret.

Alle internasjonale betalingsmetoder akseptert