Često Postavljana Pitanja - Hrvatska registracija jahti

Može li se bilo koji državljanin prijaviti za hrvatsku registraciju jahte?

Kako je Hrvatska članica Evropske unije, građani EU imaju pravo da registruju svoja plovila u Hrvatskoj. Međutim, građani koji nisu iz EU mogu se suočiti sa dodatnim zahtevima i možda će morati da pribave posebne dozvole ili vize.

Proces registracije jahte zahtijeva da vlasnik jahte ima stalno prebivalište ili ured u Hrvatskoj, te da jahta mora biti u skladu sa hrvatskim sigurnosnim propisima i zahtjevima osiguranja. Jahta mora biti u skladu sa zakonima zemlje porekla i zakonima države zastave.

Koja papirologija je neophodna za registraciju jahte?

Za registraciju plovila u Hrvatskoj potrebna je sledeća papirologija:

 • Popunjena prijava.
 • Prodajni račun: Marka, model i identifikacioni broj čamca treba da budu navedeni na ovom obrascu, koji treba da potpišu i kupac i prodavac.
 • Dokaz o vlasništvu, kao što je potvrda o registraciji iz prethodne zemlje registracije ili overena izjava prodavca koja potvrđuje prenos vlasništva.
 • Vlasnik mora pokazati ličnu kartu ili pasoš.
 • Tehnička evidencija, koja uključuje sertifikat o merenju, CE sertifikat i dozvolu za radio stanicu.
 • Polisa osiguranja čamca sa dobrom reputacijom koja u najmanju ruku pokriva treće strane
 • odgovornost je neophodna.

Mogu li se registrovati u Hrvatskoj kao komercijalni ili berboat čarter?

Da, u Hrvatskoj je moguće registrovati komercijalno ili berboat čarter plovilo.

Da li prihvatate papirologiju na bilo kom jeziku?

U Hrvatskoj je službeni jezik za sve pravne i službene dokumente hrvatski. Dakle, svi dokumenti koji se podnose za upis broda ili čamca u Hrvatski registar brodova moraju biti na hrvatskom jeziku. Takođe možemo da organizujemo prevod za vas.

Koliko je procenjeno vreme potrebno da moja jahta bude registrovana u Hrvatskoj?

Provizorno se može dostaviti u roku od 5-6 radnih dana.

Kako izgleda dokument o registraciji?

Dokument o registraciji broda ili čamca u Hrvatskom registru brodova obično je potvrda o registraciji. Potvrda će sadržati informacije kao što su naziv broda ili čamca, ime vlasnika i kontakt informacije, službeni broj plovila, dimenzije i tonaža plovila, kao i pogon i snaga plovila.
Certifikat će obično imati hrvatski grb, a izdavaće ga Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Potvrda će biti na hrvatskom jeziku, a može sadržavati i dodatne informacije kao što su radio pozivni znak plovila, datum isteka registracije i IMO broj plovila ako je primjenjivo.

Koliko dugo važi hrvatska registracija?

Upis broda ili čamca u Hrvatski registar brodova obično važi godinu dana od datuma izdavanja. Vlasnik ili ovlašćeni predstavnik plovila mora da obnavlja registraciju svake godine podnošenjem zahteva za obnovu.

Da li je potrebna inspekcija?

Za mala plovila za razonodu ispod 5 m inspekcija možda neće biti potrebna kao dio procesa registracije, ali je vlasnik i dalje odgovoran da osigura da je plovilo u skladu sa sigurnosnim i tehničkim propisima hrvatskih zakona i propisa.
Tehnički pregled je neophodan za plovila veće od 5 m samo za prvu registraciju i često ga obavlja kapetan luke za plovila manja od 5 m svakih pet godina.
Međutim, za komercijalno registrovana plovila u Hrvatskoj, inspekcija može biti potrebna kao dio procesa registracije kako bi se osiguralo da plovilo ispunjava sigurnosne i tehničke zahtjeve hrvatskih zakona i propisa.

Koju zastavu treba da vijorim na svojoj jahti nakon što se registracija završi?

Kada vaša jahta bude registrovana u Hrvatskoj, od vas će se tražiti da na plovilu vijori hrvatsku nacionalnu zastavu.

Koji brodovi mogu biti registrovani pod hrvatskom zastavom?

Za registraciju plovila u Hrvatskoj ne postoji posebna dužina. Sva plovila, bez obzira na dužinu, mogu se upisati u Hrvatski registar brodova.
Međutim, brodovima izgrađenim prije 16. juna 2000. nije dozvoljeno upisivanje u Registar plovila, prema propisima Hrvatskog registra brodova, osim ako poseduju oznaku CE usklađenosti i ispunjavaju sve ostale uslove. Ovim su obuhvaćeni svi čamci, uključujući i osobne i poslovne. Direktiva o rekreativnim plovilima (RCD) Evropske unije, kao i ekološki i bezbednosni standardi navedeni u direktivi, poštuju se čamci koji nose oznaku CE usaglašenosti.
Čamci izgrađeni do 16. juna 2000. godine, bez oznake CE usklađenosti, neće imati pravo na važeći registracioni certifikat i neće im biti dozvoljeno da rade u hrvatskim vodama. Čamci koji nisu registrovani u Hrvatskom registru brodova takođe ne mogu da dobiju MMSI ili da se bave bilo kakvom komercijalnom delatnošću unutar zemlje.

Da li pomažete sa MMSI licencom?

Da. Da biste se prijavili za MMSI (Maritime Mobile Service Identiti) u Hrvatskoj, obično ćete morati da priložite sledeće dokumente:

 • Popunjen obrazac za prijavu: Ovaj obrazac se obično može dobiti od hrvatskog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ili od ovlaštenih pružatelja radiokomunikacijskih usluga.
 • Dokaz o vlasništvu: Ovo može biti račun o prodaji, kupoprodajni ugovor ili potvrda o registraciji koja dokazuje da ste zakonski vlasnik plovila.
 • Dozvola za radio stanicu: Ako je vaše plovilo opremljeno radio stanicom, morat ćete obezbijediti važeću dozvolu za radio stanicu koju je izdalo hrvatsko Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
 • Tehnički podaci radio stanice: Ovo treba da uključuje informacije kao što su marka, model i serijski broj radio opreme, kao i tip antene i njena lokacija na plovilu.
 • Potvrda o sigurnosnoj inspekciji: Ako je vaše plovilo duže od 15 metara, morat ćete dostaviti važeći certifikat o sigurnosnoj inspekciji koji je izdalo hrvatsko Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
 • Plaćanje MMSI naknade: Obično ćete morati da platite naknadu da biste se prijavili za MMSI u Hrvatskoj. Iznos naknade može da varira u zavisnosti od vrste i veličine plovila i koliko dugo MMSI važi.

Koji načini plaćanja su prihvaćeni?

Prihvatamo sve načine plaćanja.

Kakva je dozvola potrebna za plovidbu?

U Hrvatskoj je za upravljanje plovilom na moru ili na većim jezerima i rijekama potrebna dozvola za jedrenje. Vrsta dozvole zavisi od veličine i tipa plovila kojim ćete upravljati, kao i od voda na kojima ćete ploviti.
Za male čamce i lična plovila, kao što su motorni čamci i skuteri, potrebna je licenca poznata kao „Sertifikat o osposobljenosti za upravljanje plovnicom“.
Za veća plovila, kao što su jahte i komercijalni brodovi, potrebna je druga vrsta licence poznata kao „Sertifikat o osposobljenosti za brodsku posadu“.

Kako se može promijeniti vlasnik važeće hrvatske registracije?

Da biste promijenili vlasništvo nad brodom registrovanim u Hrvatskoj, potrebno je u Hrvatski registar brodova dostaviti sljedeće dokumente:

 • Originalna potvrda o registraciji: Ovaj dokument mora biti potpisan od strane sadašnjeg i novog vlasnika i mora sadržati datum prenosa vlasništva.
 • Prodajni račun: Pisani sporazum između sadašnjeg vlasnika i novog vlasnika koji navodi uslove prodaje, uključujući kupoprodajnu cenu, datum prenosa vlasništva i sve druge relevantne detalje.
 • Dokaz identiteta: I sadašnji vlasnik i novi vlasnik će morati da dostave važeću ličnu kartu ili pasoš.
 • Dokaz o adresi: I trenutni vlasnik i novi vlasnik će morati da dostave dokaz o svojoj trenutnoj adresi, kao što je račun za komunalne usluge ili izvod iz banke.
 • Izveštaj o tehničkom pregledu: Ako je čamac veći od 5m, novi vlasnik će morati da dostavi izveštaj o nedavnom tehničkom pregledu koji potvrđuje da je čamac u dobrom radnom stanju.
 • Plaćanje naknada: Naknade za promjenu vlasništva će se morati platiti Hrvatskom registru brodova.
 • Ako je novi vlasnik preduzeće, biće potrebna i dokumenta koja potvrđuju registraciju i status kompanije.

Kako mogu otkazati trenutnu hrvatsku registraciju?

Da biste poništili trenutnu hrvatsku registraciju čamca, moraćete da podnesete pismeni zahtev Hrvatskom registru brodova. Zahtev treba da sadrži sledeće informacije:

 • Naziv i registarski broj čamca.
 • Razlog za poništavanje registracije.
 • Ime i kontakt podaci osobe koja podnosi zahtev.
Nakon što je zahtjev zaprimljen i obrađen, Hrvatski registar brodova će izdati potvrdu o poništenju, koju će morati vratiti u registar.

Prihvaćeni su svi međunarodni načini plaćanja